ການອົບຮົມຈັນຍາທໍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການ LEARN, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຈັນຍະທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະະສຸກ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຈັນຍະທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (LEARN), MCNV, the Netherland ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງຝຶກອົບຮົມ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຢູ່...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore