“ການສຶກສານໍາໃຊ້ວິທີແບບເຊື່ອມສານ ດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ ເລີ່ມແຕ່ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຕິດຕາມການການເກີດ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາການທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ຢູ່ ສປປ ລາວ”

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາງຫນ້າໂດຍສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບ ສະຖາບັນເບີແນັດ ແມັກຟາແລນ ສຳລັບ ການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກສາດ ເບີແນັດ ປະເທດ ອົດສຕາລີ ໃນວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2018 ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການໃນການສຶກສາທົດລອງໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດສອບດ້ານຄລີນິກ ແລະ ຄ່າປະສິດທິຜົນຂອງການລວມບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນແບບສະເພາະ ແລະ ແບບໄວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຜົນທີ່ເປັນຫລັກຖານພິສູດເພື່ອຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໄປໃນທົ່ວປະເທດໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາເພື່ອດຳເນີນການທົດລອງແບບນຳໃຊ້ການສຸ່ມຕົວຢ່າງແບບວິທີການຊັ້ນພູມ. 38 ສຸກສາລາ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ 256 ບ້ານ ແລະປົກຄຸມປະຊາກອນທັງຫມົດ 224,200 ຂອງຫົກເມືອງ ປະກອບມີ ເມືອງກາສີ, ວັງວຽງ, ເຟືອງ, ແມດ, ຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງຫມື່ນ ຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມທົດລອງ ເຊີ່ງຈະໄດ້ຮັບໝວດກິດຈະກຳແຊກຄຸມສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການສະເພາະ...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ປີ 2016

ຈຸດປະສົງການສຳຫລວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເພື່ອສຳຫລວດເບີ່ງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ, ພັນລະນາລັກສະນາຮູບແບບ ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ. ການສຳຫລວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ 2016 ຫາ ທ້າຍປີ 2017 ໂດຍການສະຫນັບສະຫນຸນ ທາງດ້ານງົບປະມານຈາກສະຫະພັນ ເອີຣົບ ຜ່ານອົງກອນ AETS.​ ການສໍາຫລວດໄດ້ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນ 6 ແຂວງ ຂອງ 3 ພາກ (ພາກເຫນືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້ ແລະ ແຂວງທີ່ຢູ່ລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ) ໂດຍເຫນັ້ນຫນັກໃສ່ການບໍລິໂພກອາຫານຂອງ 8 ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຄື ການບໍລິໂພກ ອາຫານ ຂອງເດັກອ່ອນ 3-11ເດືອນ, ເດັກ 12-36 ເດືອນ, ເດັກນ້ອຍ 3-5 ປີ, ໄວຫນຸ່ມ 6-14 ປີ , ຜູ້ໃຫ່ຍ 15-49ປີ,​ ຜູ້ອາວຸໂສ...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຈັດບູລິມະສິດ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງວັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2018

ວຽກງານຄັົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນແຜນງານທີ່ ຫ້າ ຊື່ງເປັນໜື່ງໃນແປດແຜນງານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການພັດທະນາ​ແຜນຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ເພາະເປັນເຄື່ອງມືອັນໜື່ງ ເພື່ອຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ການຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດສາທາລະນະສຸກ ​ໄປ​ຕາມ ແນວ​ທາງ​ລັດ​ຖ​ະ​ບ​ານ ແລະ ຄວາມ ​ໜັກ​ໜວງ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ/ພະ​ຍາດ, ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ບັນຫາຂອງຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ​ແມ່ນຢູ່​ບົນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ພິ​ສູດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ (Lao Tropical and Public Health Institute, LaoTPHI), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເປັນກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ  ຂອງ  ທ່ານ ປອ ນ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເປັນກຽດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຈ. ດຣ. ບຸນໂຮງ ສຸດທະວົງ ປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກການແພດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບ...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore
ການອົບຮົມຈັນຍາທໍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການ LEARN, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຈັນຍະທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະະສຸກ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຈັນຍະທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-11 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ EU ໂດຍຜ່ານໂຄງການກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (LEARN), MCNV, the Netherland ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງຝຶກອົບຮົມ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກຢູ່...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561

ເຖິງປີໃໝ່ຈະລ່ວງເລີຍໄປແລ້ວ ທີມງານສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ແດ່ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມເຈັບຢ່າໄດ້ ຄວາມໄຂ້ຢ່າມີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ໃນໜ້າທີ່ການງານຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປດ້ວຍເຖີ້ນ…
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore