ຈຸດປະສົງການສຳຫລວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເພື່ອສຳຫລວດເບີ່ງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ, ພັນລະນາລັກສະນາຮູບແບບ ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ. ການສຳຫລວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ 2016 ຫາ ທ້າຍປີ 2017 ໂດຍການສະຫນັບສະຫນຸນ ທາງດ້ານງົບປະມານຈາກສະຫະພັນ ເອີຣົບ ຜ່ານອົງກອນ AETS.​ ການສໍາຫລວດໄດ້ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນ 6 ແຂວງ ຂອງ 3 ພາກ (ພາກເຫນືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້ ແລະ ແຂວງທີ່ຢູ່ລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ) ໂດຍເຫນັ້ນຫນັກໃສ່ການບໍລິໂພກອາຫານຂອງ 8 ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຄື ການບໍລິໂພກ ອາຫານ ຂອງເດັກອ່ອນ 3-11ເດືອນ, ເດັກ 12-36 ເດືອນ, ເດັກນ້ອຍ 3-5 ປີ, ໄວຫນຸ່ມ 6-14 ປີ , ຜູ້ໃຫ່ຍ 15-49ປີ,​ ຜູ້ອາວຸໂສ >50ປີ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ. ໃນການສຳຫລວດຄັ້ງນີ້ ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່​ວມ​ທັງ​ໝົດ 2045 ຄົນ   ໂດຍນໍາໃຊ້ການສອບຖາມການບໍລິໂພກຍ້ອນຫລັງ 24 ຊົ່ວໂມງ.

     

ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫລວ​ດ ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ສົນ​ທະ​ນາ ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 40 ທ່ານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫລ​ວດ  ສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງໄດ້ໃນ ເວບໄຊ http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/indicators/en/ ຫລື ສາມາດພົວພັນກັບທາງ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ.

Related posts

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຈັດບູລິມະສິດ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງວັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2018

ວຽກງານຄັົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນແຜນງານທີ່ ຫ້າ ຊື່ງເປັນໜື່ງໃນແປດແຜນງານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການພັດທະນາ​ແຜນຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ເພາະເປັນເຄື່ອງມືອັນໜື່ງ...

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561

ເຖິງປີໃໝ່ຈະລ່ວງເລີຍໄປແລ້ວ ທີມງານສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ແດ່ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມເຈັບຢ່າໄດ້ ຄວາມໄຂ້ຢ່າມີ ແລະ...