ວຽກງານຄັົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນແຜນງານທີ່ ຫ້າ ຊື່ງເປັນໜື່ງໃນແປດແຜນງານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການພັດທະນາ​ແຜນຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ເພາະເປັນເຄື່ອງມືອັນໜື່ງ ເພື່ອຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ການຄົ້ນ​ຄ້​ວາວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາ​ດສາທາລະນະສຸກ ​ໄປ​ຕາມ ແນວ​ທາງ​ລັດ​ຖ​ະ​ບ​ານ ແລະ ຄວາມ ​ໜັກ​ໜວງ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ/ພະ​ຍາດ, ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ບັນຫາຂອງຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ​ແມ່ນຢູ່​ບົນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ພິ​ສູດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ (Lao Tropical and Public Health Institute, LaoTPHI), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເປັນກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ  ຂອງ  ທ່ານ ປອ ນ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເປັນກຽດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຈ. ດຣ. ບຸນໂຮງ ສຸດທະວົງ ປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກການແພດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບ ແຜນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ສາທາລະນະສຸກ, ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ວາງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ EU ຜ່ານໂຄງການ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສຸກຂະພາບໂດຍຜ່ານການວິເຄາະບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ (LEARN Project) ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການ MCNV ປະເທດ Netherlands,  ຢູ່ ສປປ ລາວມີ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ມະຫາວີທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ມະຫາວີທະຍາໄລສາທາລະນະສຸກສາດຮ້າໂນ້ຍ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ VU ປະເທດ Netherlands.

          

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມາຈາກ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດເທັກໂນໂລຊີ, ມີຄະນະກຳມະການ ສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກການແພດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ   ຊຶ່ງລວມມີຈຳນວນທັງໝົດ 46 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຫັນດີເປັນເອກະພາບ ນຳໃຊ້ແຜນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນີ້ເປັນອັນພື້ນຖານ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຮອງ ເພື່ອສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດ ສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ແຜນນີ້ແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ. ປະເດັນທີ່ຄວນມີການຄົ້ນຄວ້າລົງເລີກ ໃນແຜນທັງໝົດແມ່ນ ມີ 11 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່, 42 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ແລະ ຫລາຍກ່ວາ 50 ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາໃນການວ່າງແຜນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຫລັກຖານພິສູດເພື່ອການຕັດສີນໃຈ.

Related posts

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ປີ 2016

ຈຸດປະສົງການສຳຫລວດການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເພື່ອສຳຫລວດເບີ່ງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ, ພັນລະນາລັກສະນາຮູບແບບ ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ. ການສຳຫລວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ...

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561

ເຖິງປີໃໝ່ຈະລ່ວງເລີຍໄປແລ້ວ ທີມງານສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ແດ່ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມເຈັບຢ່າໄດ້ ຄວາມໄຂ້ຢ່າມີ ແລະ...