ປະກາດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຄັ້ງ 11

ລວມທັງກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ

23–25 ຕຸລາ 2017

ໂຮງແຮມແລນມາກ Landmark Hotel

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ

 

ສະຖາບັນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກສາດ ແມ່ນມີຄວາມຍີນດີປະກາດໃຫ້ລົງທະບຽນ (Call for abstracts) ສຳລັບກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງ 11 ແລະ ກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ” ທັງສອງຈະໃດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ LANDMARK HOTEL ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ ໃນວັນທີ່ 23 ຫາ 25 ຕຸລາ 2017

DAY1 TIME ACTIVITIES
Monday October 23, 2017   Registration, Opening ceremony for all, pre-conference for adolescent day including plenary, presentations, poster exhibition, panel discussions and policy dialogue
DAY2 TIME ACTIVITIES
Tuesday October 24, 2017   Registration, 11th NHRF 2017, Plenary, presentation, Poster exhibition, Forum Dinner for all
DAY3 TIME ACTIVITIES
Wednesday October 25, 2017   Registration, 11th NHRF 2017, presentation, Poster exhibition, closing ceremony

ANNOUNCEMENT

THE 11th NATIONAL HEALTH RESEARCH FORUM
(Including the adolescent research day)

23rd – 25th October 2017
Vientiane capital, Lao PDR

The National Institute of Public Health is pleased to announce the call for abstracts for the 11th National Health Research Forum (NHRF) and the pre-conference ‘the adolescent research day’ both of which will be held at Landmark Hotel on 23rd – 25th October 2017. The theme of health research forum is

“Health Research Capacity Strengthening toward Sustainable Development”

The forum aims to provide a platform for researchers, policy makers, health practitioners and other experts to discuss and exchange ideas, experiences, and research findings through presentations and poster exhibitions. Moreover, to ensure that the health research in Lao PDR is aligned with national priorities within the context of the Sustainable Development Goals (SDG), in particular SDG3 – health and wellbeing, and SDG5 – gender equality. The research forum will include areas such as health equity and universal health coverage (UHC), nutrition, and health service provision.

The pre-conference on adolescent health aims to emphasize the importance of quality research on adolescent-specific issues as well as disaggregated data on adolescents, acknowledging the specific needs of adolescents and the current lack of evidence in the region and globally. The pre-conference will also invite decision-makers and relevant stakeholders to ensure efficient communication of evidence, or the lack thereof, to decision-makers directly and to facilitate discussions between researchers and decision-makers. In SDG5 there are specific indicators pertaining to early marriage and early pregnancy, the complexity of which calls for multi-sectoral interventions and collaborations. Moreover, in SDG3 there are specific indicators pertaining to nutrition, primarily focusing on maternal or infant nutrition. However, current research often ignore that mothers are often adolescents in this context and often with sub-optimal nutritional status, additionally children born to adolescents are at higher risk of adverse nutritional outcomes early in life. Hence, to break the viscous cycle of malnutrition, adolescence is crucial and evidence imperative.

CALL FOR ABSTRACTS

The Forum will cover keynote addresses from distinguished experts within the field of public health and various health fields and specific expertise within adolescent health for the pre-conference. In line with the Forum theme, we will facilitate interactive policy dialogues; one focusing on adolescent health and one on Oral and poster presentations will be planned under the topics working toward SDG 3 “Ensuring healthy lives & promote well-being for all at all ages” and SDG5 “Achieve gender equality and empower all women and girls”. Researchers from national and international arena are kindly invited to submit their abstract to join in the forum. The submitted abstracts should be fitted to one of the four sessions below:
• Public health and disease surveillance (AIDS, Tuberculosis, Malaria, neglected tropical diseases, hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases)
• Health Promotion, Prevention and Protection (Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health/ Non-communicable diseases/ Environmental pollutions and contamination/ Tobacco control/ Substance abuse)

• Innovative Primary Care for ensuring equitable access to health services (UHC: financial risk protection, access to quality essential health-care services for all, access to health care for those currently left behind, and access to safe essential medicine and vaccine)
• Gender equality (health workforce development, training, and retenti
on)
• Adolescent Health and Empowerment (Nutrition, Reproductive and Sexual Health; girl’s empowerment; male involvement) We encourage research, action research, programmatic research as well as process evaluations and innovative approaches within the above listed areas to submit their abstracts. Abstract should follow the following specifications:
• Structured with a background, main body of the abstract, short conclusion, and policy implication
• Not exceed 350 words;
• Have a title, name(s) of author(s) and the affiliation(s), 3 key words, and an email address of the corresponding author.
• Please indicate if your interest lies primarily within adolescent health and you would like your abstract to be considered for the pre-conference only in your submission document.

Register

This conference is supported by … and hence there will be no fee to participate in this conference. Three lunches and one dinner will be provided during the conference.
There will be no subsidy for travel expenses (incl. accommodation). However, the NHRF secretariat can facilitate hotel reservation and will gladly suggest reasonable accommodation.

Related posts