THE 12th NATIONAL HEALTH RESEARCH FORUM

ປະກາດ ກອງ​ປະ​ຊຸມຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຄັ້ງ 12 ລວມທັງກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ 15–17 ຕຸລາ 2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ ສະຖາບັນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກສາດ ແມ່ນມີຄວາມຍີນດີປະກາດໃຫ້ລົງທະບຽນ (Call for abstracts) ສຳລັບກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງ 12 ແລະ ກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ” ທັງສອງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມຄລາວພາຊາ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ່ 15 ຫາ 17 ຕຸລາ 2018   Welcome note Tentative Program Announcement Abstract Guidelines and Formatting an Abstracts Abstract Submission Contact For more information...
ອ່ານ​ຕໍ່ Readmore